[:sk]

Osvetlenie Slovakia ponúka komplexný sortiment technických a núdzových svietidiel popredných európskych výrobcov. Svietidlá sú vyrábané na plnoautomatických linkách z materiálov najvyššej kvality. Svietidlá sú v súlade s príslušnými európskymi normami a boli testované renomovanými európskymi skúšobňami.

 • Prisadené, zapustené a závesné svietidlá pre kancelárske priestory
 • Špeciálne svietidlá pre nemocnice a ďalšie priestory s nadštandardnými požiadavkami na čistotu a údržbu
 • Priemyselné svietidlá s vysokým stupňom ochrany proti vniknutiu vody a pevných častíc
 • Exteriérové svietidlá s vysokým výkonom pre osvetľovanie veľkých plôch, fasád, športovísk, verejné osvetlenie miest a obcí atď.
 • Núdzové svietidlá s moderným dizajnom, vysokým merným výkonom a možnosťou zapojenia do centrálneho riadiaceho systému
 • Núdzové systémy s centrálnym riadením a monitoringom
 • Centrálne batériové systémy

[:en]

Osvetlenie Slovakia offers a full range of technical and emergency luminaires from leading European producers. The luminaires are manufactured on full-automated lines and they are made from top-quality materials. The luminaires are conformable with relevant European standards and are tested by renowned European testing laboratories.

 • wall, recessed and pendant luminaries for offices
 • special luminaries for hospitals and other premises with special cleanness and maintenance requirements
 • industrial luminaries with a high level of protection avoiding penetration of water and solid particles
 • exterior luminaries with high output for large areas, facades, sports arenas, public lighting of towns and villages etc.
 • emergency luminaries with modern design and high emergency output connectable to central control systems
 • emergency systems with central control and monitoring
 • central battery systems

[:]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.